Pokud máte web uzpůsobený pro použití více jazyků, je možné si ručně přidávat libovolné množství jazyků. 

S multijazyčným pluginem Polylang přibude v horní liště administrace globální přepínač jazyků (viz.
Obrázek 1). Pomocí něj je možné vyfiltrovat pouze stránky a příspěvky v daném jazyce.

 

Aby byly jednotlivé strany správně provázány napříč jazyky, je potřeba dodržet určitý postup při vytváření
cizojazyčných stran.

 1. Přepnout globální přepínač do výchozího jazyku (čeština). Díky tomu uvidím přehledně jen stránky
  v daném jazyce.
 2. Vytvořit stránku ve výchozím jazyce běžným způsobem (pokud ještě vytvořená není).
 3. Vytvořit ekvivalent stránky s cizím jazyce pomocí tlačítka plus (+) (ve výpisu stránek (obrázek 1)
  nebo z editace stránky (obrázek 2))
 4. Vytvořením ekvivalentní stránky se přenesou některou vlastnosti, které mohou být pro stránku
  společné (obrázek, nastavení šablony, …) a tím se usnadní plnění a zároveň vznikne vazba mezi
  stránkami přímo na webu.