Slovo starosty obce

Vážení spoluobčané,
jmenuji se Milan Strouhal a je mi ctí Vás v tomto adventním čase poprvé pozdravit jako nově zvolený starosta Těšan. Prosinec se chýlí ke svému konci, blíží se nejkrásnější svátky v roce. Znamená to, že za pár dní opět usedneme ke svátečně prostřenému stolu. Celý dům naplní vůně jehličí, purpury a sladkého cukroví. Ozdobený stromeček se rozzáří stejně jako oči našich dětí, které budou s napětím očekávat dárky od Ježíška.
Blíží se Vánoce. Nastává čas bilancování a pro mnohé také čas přemýšlení o budoucnosti. Je pravda, že rok, který právě končí, znamenal pro mnohé zase hlubší zásah do peněženek a s tím i související uvažování o finanční budoucnosti.
A to nejen ve vztahu k válce a inflační, či energetické krizi. Věřme však, že rok 2023 bude v mnohém přelomový, že skončí hrůzy války a na covid se budeme dívat už jen jako na špatný vtip. Je tedy dobré se do budoucna dívat s optimismem a věřit v lepší časy. Doufat v to, že následujících dvanáct měsíců budeme trávit se svými blízkými a v prostředí útulného domova, kde se cítíme bezpečně. Nenechme se vykolejit strachem a nervozitou z neznámého. Nenechme se ani ovlivňovat názory politických představitelů či médií. Ale využijme síly a hloubky vánoční doby k oprášení našeho lidství. Zdravý rozum, ohleduplnost a lidskou slušnost budeme potřebovat i po celý příští rok. Vánoce nám tyto vlastnosti nepřičarují, ale mohou nám pomoci najít tu správnou cestu k nim. Dělejme vše proto, abychom si mohli na konci roku 2023 říci, že jsme jej prožili alespoň tak dobře, jako rok letošní.
Bez ohledu na to jakéhokoliv jsme vyznání, politické příslušnosti, zaměření, či třeba zdravotní a sociální situace, pojďme si uvnitř slíbit, že nadcházející dny Vánoc prožijeme příjemně, pokusíme se omezit svoje myšlenky na práci a budeme více myslet na lidi kolem sebe. Pokud si dáváme předsevzetí, měla by obsahovat především úctu k našim bližním, velkou toleranci, pochopení pro názory druhých a oproštění se od všech malicherností, které nám znepříjemňují život. Věřím, že i v roce 2023 s plným nasazením a pevným zdravím uskutečníme naše společné i osobní cíle.

Co se v minulých dnech podařilo

Cesta u přehrady

Díky pozemkovým reformám přestala fungovat zažitá cesta pod kapličkou mezi vinohrady, směrem na Borkovany. Hned po nástupu do úřadu jsme tedy
ze dne na den stáli před výzvou. Jak pěší a maminky s kočárkem dostat na druhou stranu vinohradů, aniž by museli vystoupat až na vrchol Kapličky? Nová cesta tedy už existuje. Sice zatím jen v kategorii polňačka, ale i tak jsme náležitě pyšní na to, jak rychle vznikla, a že se podařilo uklidit všechen ten nepořádek. Veliké poděkování patří zaměstnancům OÚ, za namáhavou ruč-ní práci, majitelům vinohradů za vstřícnost a všem zúčastněným.

Úklid ve dvorkách

Nepořádek ve Dvorkách i podmáčená cesta a zacpaný kanál směrem na Otnice vzaly za své… Nové odstavné parkoviště jistě uvítají majitelé přilehlých domů.


Akustické závěsy pro oddělení prostorů tělocvična vs. přilehlá galerie jsou již ve výrobě. S montáží počítáme začátkem ledna 2023.

Cesta na Strážky

Veliké poděkování náleží firmě Agro Monet za pomoc při zprůchodnění pod-máčené cesty a ošetření recyklátem.

 

 

Volby v Těšanech

V září proběhly v Těšanech volby do zastupitelstev obcí. V tabulce níže zveřejňujeme jednotlivé kandidátky s počtem hlasů, které jednotliví kandidáti obdrželi.
Ti, kteří mají u jména hvězdičku, byli Vašimi hlasy zvoleni do zastupitelstva obce.

HASIČI TĚŠANY

Koalice pro Těšany

Zdraví Sport Prosperita

KDU-ČSL

Ze zvolených patnácti zastupitelů byla zvolen rada obce:

Starosta obce: Milan Strouhal
Místostarosta obce: Ing. Miroslav Zborovský
Radní obce: Tomáš Gratcl
Radní obce: Martin Rychlík
Radní obce: Petr Merlin Vaněček

Rekapitulace dotací

I v letošním roce jsme byli úspěšní v čerpání dotací do rozpočtu obce, ale zároveň jsme podpořili z rozpočtu obce mnoho našich organizací a spolků.
V tabulce „Dotace pro obec Těšany přijaté v roce 2022“ najdete souhrnnou částku 6.316.818,- Kč, kterou jsme získali z více dotačních titulů. Tyto jsou v tabulce uvedené.
Oproti tomu na podporu našich spolků a organizací jsme z rozpočtu obce uvolnili částku 466.000,- Kč. U většiny spolků se jednalo o příspěvek na běžný provoz či pravidelné akce. Mimořádně jsme přispěli snad jen farnosti na výměnu oken. Přehledně uvádíme v tabulce „Dotace a dary poskytnuté těšanským spolkům v roce 2022“.

Dotace a dary poskytnuté těšanským spolkům v roce 2022

Kulturní komise – složení po komunálních volbách

Vedení: Mgr. Radka Kučerková
Členové: Aleš Přibyl, Filip Kusý, Marie Horáková, Eliška Petulová, Ludmila Rychlíková
Rádi uvítáme Vaše nové podněty a budeme se snažit, bude-li to možné a v našich silách, společně a třeba i s Vámi uskutečnit zase o něco víc…

Rozsvícení vánočního stromu 2022

V pátek 25. 11. před první nedělí adventní jsme se po dvouleté nucené odluce navrátili k našemu zahájení posvátné doby adventní.
Celý večer zahájily děti z mateřské školy, na ně navázali s programem žáci prvního stupně. Radost v očích dětských i dospělých byla doprovázena písněmi, básničkami a nechyběl ani čertí taneček. Kouzlo večeru dodalo ozvučení a osvětlení, které bylo propracováno… mými pracovními slovy „na výbornou“. O něco dobrého do bříšek a něco na zahřátí nám dodali Svobodovi a ke spokojenosti dětí dodaly maminky z Těšánku výborné perníčky – asi o deseti druzích – a čajík pro naše nejmenší. Po vystoupení se točna skvěla mnohými výrobky z rukou dětí z mateřinky a základní školy.
Pan Milan Strouhal poprvé společně s námi rozsvítil strom z jiného místa. Nestál tentokrát za mixážním pultem, nýbrž nás pozdravil z pódia nádhernými povzbuzujícími slovy, která zahřála mnohé u srdce. K tradičnímu listnatému stromu přibyl nový sedmimetrový… sice ne rostlý… ani jehličnatý… ani listnatý… ale krásný, náš těšanský. Díky za něj.
Mgr. Radka Kučerková 

 

Tříkrálová sbírka 2023

Stejně jako každý rok se i letos připravuje Oblastní charita Rajhrad na tradiní Tříkrálovou sbírku.
„Velice si vážíme Vaší podpory, která rok od roku sílí a díky níž můžeme nadále odborně i lidsky pomáhat seniorům, nevyléčitelně nemocným lidem, osobám se zdravotním a mentálním postižením, v sociální a hmotné tísni nebo ohroženým dětem a mládeži. Díky Vašim příspěvkům jsme mohli uskutečnit některé z projektů a u jiných jsme se posunuli kupředu. Chtěli bychom Vás poprosit o podporu i v letošním ročníku Tříkrálové sbírky, který se uskuteční od 1. do 15 ledna 2023. Díky Vám můžeme dál pečovat o potřebné, a naplňovat tak charitní poslání,“ říká Zdeněk Strašák, ředitel Oblastní charity Rajhrad.
Výtěžek z chystané koledy plánuje Charita Rajhrad využít na:

  • pořízení dřevěných polstrovaných židlí do Domova se zvláštním režimem sv. Luisy
  • výmalbu pokojů klientů Domova se zvláštním režimem sv. Luisy
  • vybudování parkoviště pro automobily terénních služeb
  • otevírání bezpečnostních dveří na lůžkových odděleních hospice čtekou čipů
  • pořízení automobilu pro personál Domácí zdravotní péče
  • vybavení zrekonstruovaných prostor Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa
  • podporu mobility v terénu pro odborné sociální poradenství a Charitní záchrannou síť
  • zakoupení polohovacích pomůcek pro přesun klientů Charitní pečovatelské služby

„V tuto chvíli můžeme naše příznivce odkázat na webové stránky www.rajhrad.charita.cz, kde najdou aktuální informace.
Zasláním finanční částky na sbírkový účet i prostřednictvím QR kódu nás můžete podpořit již nyní. Rád bych Vás také pozval na sledování Tříkrálového koncertu v neděli 8. ledna 2023 od 18 hodin na ČT1. Srdečně děkujeme,“ dodává Zdeněk Strašák.

Příroda nám není lhostejná

Od poslední akce (Letní kosení) jsme do terénu vyrazili 2x a to vždy na stejné místo, naše srdcové: Pod Strážky.
Na státní svátek 28. října jsme šli přesadit 3 mladé ořešáky ze zahrady Vašutových, které jim tam překážely a o 3 týdny později jsme šli prořezat rozpínající se keře, abychom udělali mladým stromkům místo. Obě akce jsme pojali v komorním “vnitrokomisním” duchu, abychom zbytečně nezvali veřejnost na každou menší akci a nepřehltili jimy veřejný prostor.

Těchto drobných akcí máme přes rok několik a jejich počet dokonce narůstá. Proto bych při této příležitosti rád vyzval všechny, kdo by se rádi zapojovali do jednotlivých akcí, nebo se snad dokonce chtěli přímo připojit k týmu “komisáků”, ať nás neváhají kontaktovat. Budeme jedině rádi a velice by nás to povzbudilo.
Díky, že si všímáte okolí a jste k přírodě šetrní.
Za komisi životního prostředí Vojtěch Vymazal.

Vážení rodiče,
děkuji Vám za podporu na zahajování adventu s rozsvěcováním vánočního stromku před kovárnou. Vaše hojná účast nás potěšila. Tréma z vystoupení u dětí
i učitelů rychle opadla a mohly se začít prodávat výrobky na jarmarku. Výběr byl opravdu pestrý. Počasí nebylo tolik mrazivé jako v některých minulých letech, proto jsme si užili příjemného večera. Doufám, že se tato nálada bude prolínat celou dobou adventní.
V průběhu minulého roku jsme si zvykli zařazovat do výuky nové metody. Problémy nám nečiní tandemová výuka a pro letošní rok jsme přidali jednou měsíčně projektový den pro jednotlivé ročníky. Mimo to máme osvědčené projektové dny pro celou školu, jako je např. Den zdraví. V pátém ročníku začali podporovat svou podnikavost a sami žáci vytvořili aktivity na celé dopoledne pro nejstarší děti z MŠ.
V prostorách schodiště ZŠ nám vznikl nový obraz, který jsme s učiteli vytvářeli. Velké kolo, kde každý z pedagogů měl svůj prostor na vytvoření symbolu slov,
jako je např. láska, upřímnost, úcta, respekt, tvořivost, rovnováha, důvěra a další. Životní hodnoty, kterými bychom rádi naplnili naši školu a předali dětem do života. Na stěně a nad schody „poletují“ jeřábi a propojili se s těmi z jara 2021.
Závěrem, než se začtete do článků z našich akcí, bych Vám ráda za zaměstnance školy popřála poklidné vánoční svátky, mnoho zdraví a pohody v nadcházejícím roce 2023.

Sv. Martin, lampionový průvod

Začátkem Listopadu jsme si připomněli sv. Martina v podobě Lampionového průvodu, kterého se zúčastnilo skoro 100 dětí. Děti si nejdříve na kabinách u fotbalového hřiště vytvořily svého koníka z papíru a získaly k němu registrační list, s kterým společně šly cestu středem obce kolem kostela s 13 zajímavými úkoly, které byly uzpůsobené jak mladším tak i starším dětem. Na cestu jim svítilo nepřeberné množství krásných a velmi nápaditých lampionů, které byly krásně vidět z obou stran cesty. Cesta děti provedla legendou a životem svatého Martina, dozvěděly se, proč pečeme husu na svatomartinskou večeři, mohly si přečíst legendu, kde se dozvěděly o tom jak Martin svůj plášť prosekl a daroval ho starému žebrákovi. U pana Vitolda měly možnost dokonce osobně vidět sv. Martina a projet se na jeho úžasném dřevěném koni, kterého každý rok pro tuhle akci zdokonaluje.
A i jemu a jeho vnučkám patří velké poděkování. U Petry Vymazalové měly děti možnost nakrmit hejno ukejhaných hus a dozvěděly se také, že ho husy svým kejháním prozradily v chlívě, kde se chtěl schovat před biskupstvím, kterému nakonec, ale stejně neutekl. Věříme, že se akce dětem líbila a budeme se těšit zase na rok, kdy budeme pro změnu zase uspávat Broučky.

Mikuláš v Těšanech

Ani letos děti naštěstí nepřišly o Mikuláše, čerta a andílka. V době plné respiračních chorob, které se nevyhnuly ani našemu týmu, se nám nakonec
za pomoci mladých hasiček podařilo uskutečnit andělskou cestu za Svatou trojicí. Děti se nejen pěkně prošly při hledání malých dárečků se symboly ztracených Mikulášových darů, ale také se pěkně proběhly, při chytání živých andílků, kteří nám letos tančily v koutě. Na akci nám dorazilo více než 50 dětí
a na všechny v cíli čekal Mikuláš s Andělem i špinavým čertem, který ale nikoho neodnesl. Děti jim krásně zazpívaly, přednesly básničky a i čert byl za-skočen, jaký nový repertoár si pro ně připravily. Moc děkujeme všem, kteří se na akci podíleli a na poslední chvíli také pomohli s její realizací.

„Když zastaví se čas“ – dvacátý první ročník výstavy betlémů

Letos jsme se, po dvouleté pauze, rozhodly opět vrátit k tradici výstav betlémů. Nepříjemná kovidová situace nás před dvěma roky zastavila, a tak jsme trochu váhaly, jestli se nám podaří znovu „nastartovat“.
Skutečnost předčila naše očekávání!
Přestože jsme změnily místo konání a po dvaceti letech na kovárně jsme vyzkoušely prostory naší orlovny, dopadlo vše na jedničku.
Stovka betlémů, jak z naší republiky, tak z různých koutů světa se návštěvníkům líbila. Většina betlémů byla z osobní sbírky Mirky Husákové, a některé zase přímo vyrobené Maruškou Horákovou. Ochutnávka vánočního cukroví, o kterou se postaraly místní maminky a babičky, prodej vánočních svíček z rodinné firmy Mel Regnum – rodiny Oudových z Morkůvek, prodej perníčků a vánočního punče vytvořili krásnou atmosféru po oba dva dny na Orlovně.
Celé toto adventní ladění podtrhlo vystoupení našeho dětského souboru Lušňáček, za doprovodu místní dětské cimbálové muziky s pásmem „Cesta
k Betlému“.
Veškeré naše snažení by nemělo takový efekt, kdybyste nepřišli Vy, návštěvníci. Po oba dva dny byl zájem o tuto výstavu mimořádně velký.
Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří se na výstavě podíleli. Děkujeme za upečené vánoční cukroví, za pomoc během výstavy a za pomoc při instalaci a následném úklidu výstavy.
Největší poděkování patří Vám návštěvníkům, kteří jste přišli. Dává nám to povzbuzení do dalších let.
Dovolte abychom Vám jménem Jednoty Orla Těšany popřály požehnané vánoční svátky, hodně zdraví a spokojenosti v nadcházejícím roce.
Mirka Husáková a Marie Horáková

Mikulášské závody 2022

Po dvouleté covidové odmlce jsme konečně zase mohli uspořádat Mikulášské závody. V pořadí jubilejní desáté závody se nesly v pohodovém duchu
a přestože se účastnilo přes 140 závodníků – mladých hasičů – svižné tempo
a téměř nepředstavitelná disciplína sou-těžících vedla k tomu, že soutěž byla dokončena v rekordním čase.
Mladí hasiči prověřili své znalosti
v kombinovaných tradičních disciplínách – štafeta dvojic, zdravověda, střelba ze vzduchovky, uzlování, topografie a orientace, šplh po laně a pamatovačka. Všichni závody zdárně dokončili, nikdo nebyl zraněn (ačkoliv jistá statečná slečna byla při úklidu omylem zamotána do koberce), ba co víc, kromě medailí si každý odnesl balíček s odměnou. A dál? Nu přeci nakonec přišel i Mikuláš!

Lušňáček na cestě do Betléma při výstavě betlémů

S novým školním rokem jsme přivítali také spoustu malinkých nových tanečníků a zpěváčků do našeho souboru. My doufáme a věříme, že se jim
s námi bude líbit.
Nelenili jsme a začali již v říjnu pomalu trénovat na „Ježíška“. Uteklo to jako voda a tyto malé děti spolu se staršími a ostřílenými poprvé vystoupily na konci listopadu při příležitosti výstavy betlémů s názvem: „Když zas-taví se čas.“
Tato výstava letos probíhala z technických důvodů na orlovně a vystoupení se konalo ve dvoře fary – orlovny. Nejen nám se změna místa moc líbila, vládla tu rodinná atmosféra, nerušila nás kolemjedoucí auta a i prostředí
bylo nakonec velice pěkné. Lidé mohli tuto výstavu navštívit celý víkend. Mohli shlédnout spoustu krásných
a zajímavých betlémů a vánočních ozdob, ale také zakoupit drobné vánoční dekorace. Konala se zároveň
i ochutnávka vánočního cukroví „Za málo peněz hodně muziky.“ Děkujeme všem, kdo se pečení zhostili a zpříjemnili tak tuto akci. Poděkování patří hlavně paní Marii Horákové a Miroslavě Husákové, které celou výstavu nachystaly.
A my jsme tuto akci oživili svým vystoupením „Cesta k Betlému“. Pochovali jsme si Ježíška, donesli mu dary a společně si na závěr zazpívali. Doprovázela nás naše mladá těšanská cimbálka a vše nám pěkně ozvučil pan starosta. Věřím, že kdo se na nás byl podívat, vánoční atmosféra mu pomalu vlezla pod kůži. My všem přejeme příjemně strávený kouzelný čas Vánoc a budeme rádi, když jej prožijete v blízkosti Ježíška a Vašich nejbližších.